Konkurs ” Poznaj swoje prawa w pracy”

1 marca odbył się etap wojewódzki ogólnopolskiego konkursu ” Poznaj swoje prawa w pracy”, w którym Zespół Szkół Rolniczych reprezentowały uczennice klasy technikum ekonomicznego Magdalena Wyród oraz Angelika Podgórni. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

Angelika pod względem punktów zajełaby 5 miejsce- uzyskując 29 pkt/35 pkt, a Magdalena 7 miejsce- uzyskując 27 pkt/35 pkt. Był to duży sukces naszych koleżanek, gdyż tegoroczny poziom konkursu było bardzo wysoki.

Opiekunowie: Tadeusz Stach oraz Julia Sinkowska